Tác giả: Trần Thị Thúy Hằng; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 86Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 660.63 H116. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Phân lập, tuyển chọn và nhận diện vi khuẩn có khả năng phân hủy phenol tạo cơ sở hình thành giải pháp làm sạch phenol trong môi trường theo hướng sinh học.

Register to read more ...