Tác giả: Nguyễn Ngọc Trai; TS. Nguyễn Văn Thành (người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 660.6 Tr103. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt:

Với mục đích tìm ra dòng Lactobacillus sp. có những đặc tính tốt để có thể sản xuất chế phẩm probiotic và bacteriocin nhằm hạn chế và tiến đến không sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Với định hướng đó đề tài “Phân lập vi khuẩn Lactobacillus sp. có khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ và đốm đỏ trên cá tra” được tiến hành. Nghiên cứu đạt kết quả như sau: 45 dòng Lactobacillus sp. đã được phân lập tách ròng từ dạ dày – ruột của cá tra và cá rô phi thu ở 5 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Trong số 45 dòng Lactobacillussp. phân lập, 43 dòng có khả năng ức chế cả Edwardsiellaictaluri và Aeromonashydrophila gây bệnh gan thận mủ và đốm đỏ ở cá tra khi được kiểm tra bằng phương pháp nhỏ giọt. Chỉ có dòng Lb12 tạo ra bacteriocin ức chế hai loài vi khuẩn gây bệnh trên khi được kiểm tra bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch. Thành phần môi trường nuôi cấy có ảnh hưởng lên sự tổng hợp bacteriocin của dòng Lb12. Yeast extract được bổ sung 2% và 3% vào môi trường MRS làm tăng gấp đôi hoạt tính của bacteriocin (160 AU/ml) so với môi trường đối chứng MRS (80 AU/ml). Tuy nhiên, sự bổ sung 1% (w/v) Tween 80 hoặc 2% (w/v) NaCl,…lại làm giảm hoạt tính của bacteriocin chỉ còn 40 AU/ml. Kết quả định danh bằng phương pháp giải trình tự đoạn gen 16S ribosomal RNA cho thấy dòng Lb12 đồng hình 100% với Lactobacillussuntoryeus LH5. Nghiên cứu này cho thấy dòng Lb12 có thể được sử dụng để sản xuất probiotics và bacteriocin. Từ khóa: Aeromonas hydrophila, bacteriocin, Edwardsiella ictaluri, kháng khuẩn, Lactobacillus.

Register to read more ...