foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Đặng Kim Cương.

Nhà Xuất bản Thống kê. Năm xuất bản: 2010. Số trang: 310Tr.

Mục lục:

1/ Tổng quan về kế toán. 2/ Báo cáo kế toán. 3/ Quá trình thu nhập, ghi chép số liệu. 4/ Đo lường thu nhập doanh nghiệp. 5/ Bảng tính nháp và quá trình khóa sổ tài khoản. 6/ Kế toán ở các công ty thương mại & hệ thống kiểm soát nội bộ.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn