foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Võ Văn Nhị.

Nhà xuất bản Tài chính. Năm: 2009.

Mô tả: 342Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 657.2/ Nh300. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán. Chương 2. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp. Chương 3. Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp. Chương 4. Báo cáo kế toán quản trị.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn