foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thảo (chủ biên), TS. Hoàng Xuân Quế, TS. Đặng Ngọc Đức.

Nhà xuất bản Tài chính. Năm XB: 2009. Mô tả: 347Tr. Kích thước: 29cm. Số định danh: 336.76/ Th108. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Khái niệm, cách biểu hiện và các loại tỷ giá; Đặc điểm, thành phần tham gia của thị trường hối đoái. Hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối đoái; Thanh toán quốc tế; Rủi ro và ngăn ngừa rủi ro trong buôn bán quốc tế; Điều kiện đr thanh toán; Các phương tiện và phương thức thanh tpán quốc tế


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn