foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Huỳnh Quang Linh (chủ biên), ThS. Trần Công Thành, ThS. Nguyễn Thị Diễm Trinh.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Năm: 2017. Mô tả: 233Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về thuế. Chương 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chương 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Chương 4. Thuế giá trị gia tăng. Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 6. Thuế thu nhập cá nhân. Chương 7. Một số loại thuế khác.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn