foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Nhật Quang; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ Qu106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nghèo vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số hàm ý chính sách nâng cao thu nhập cho hộ nghèo trong thời gian tới

 

Tác giả: Lê Quang Trung; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay chính thức của hộ nông dân tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các hàm ý chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay chính thức của hộ nông dân tại huyện trong thời gian tới

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đông Nguyên; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD tại VietinBank chi nhánh Trà Vinh, từ đó, đề xuất giải pháp hạn chế RRTD tại VietinBank chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Đỗ Minh Thư; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của người Khmer trồng lúa ở Trà Vinh, làm cơ sở đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của người Khmer trồng lúa ở Trà Vinh.

 

Tác giả: Dương Văn Út; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ U522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chương trình cho vay giải quyết việc làm tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận chương trình cho vay GQVL tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn