foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo, PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh số 01 Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nâng cao sự hài lòng và chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trong giai đoạn tới.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Đông, TS. Lê Tấn Phước.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / Đ455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về phát triển dịch vụ Thương mại cổ phần để đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre rút ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp thiết thực để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre nhằm gia tăng thị phần, năng cao năng lực cạnh tranh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thư, TS. Lê Tấn Phước.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.3/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác đinh các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các gợi ý về chính sách để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho nông hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thảo, TS. Lại Tiến Dĩnh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ tại Agribank Chi nhánh Thành phố Trà Vinh. Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ tại chi nhánh thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhi, PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.742/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ Khmer nghèo ở tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ Khmer nghèo ở tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.