foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trầm Thị Thúy Kiều; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tác động của văn hóa tổ chức đến hiệu quả làm việc tại ngân hàng nông nghiệp nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Thị Huỳnh Nga; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ Ng100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết để xác định các nhân tố ảnh hưởng và quy trình quản lý chi NSNN cho Giáo dục. Phân tích, đánh giá thực trạng để thấy những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý chi NSNN cho Giáo dục tại huyện Châu Thành thời gian qua. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho Giáo dục tại Huyện Châu Thành trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Cần; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ C121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại VietinBank Trà Vinh thời gian qua. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại VietinBank Trà Vinh thời gian qua. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm đáp ứng sự hài lòng của khách hàng tại VietinBank Trà Vinh thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ngân; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.46/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý rủi ro trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN Trà Vinh. Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN Trà Vinh, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi.

 

Tác giả: Dương Thị Thương Châu; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1752/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất kiến nghị nhằm gia tăng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.