foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Kim Thúy; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về CLDVT, đề xuất hàm ý chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Agribank Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hà Thị Tím; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ T310. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Lý Anh Thư; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại Agribank Trà Vinh. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại Agribank Trà Vinh.

 

Tác giả: Võ Hữu Phúc; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.48/ Ph506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về ngân sách xã, đề tài phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã qua hệ thống kho bạc Nhà nước Trà Vinh.

 

Tác giả: Dương Thị Thanh Phương; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại, xác định tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro hoạt động để làm cơ sở lý luận cho các đề xuất ở chương 3. Phân tích thực trạng kiểm soát rủi ro hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro hoạt động tại Sacombank Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2018 để thấy được những kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong kiểm soát rủi ro. Đề xuất một số giải pháp kiểm soát rủi ro hoạt động tại Sacombank Chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.