foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Phương Tuyền; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hằng; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.46/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã, qua hệ thống KBNN Trà Vinh trong giai đoạn 2014 - 2018. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NS xã qua KBNN nói chung và qua hệ thống KBNN Trà Vinh nói riêng.

 

Tác giả: Huỳnh Khả Ái; PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ A103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nhận lương hưu qua TKNH của người hưởng. Từ đó đề xuất những gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng phương thức chi trả lương hưu qua TKNH nói riêng và chi trả lương hưu nói chung.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ M107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nội dung nghiên cứu xoay quanh thực trạng thu  dịch vụ phi tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh và những giải pháp để tăng nguồn thu từ DVPTD tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Thái Mỹ Anh; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các QTDND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các QTDND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn