foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Thị Minh Thy; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1752/ Th600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định gởi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm khuyến khích khách hàng cá nhân gởi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

Tác giả: Đặng Minh Tú; PGS. TS. Vương Quốc Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng có hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.

Tác giả: Lê Thanh Tân; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của các nhân tố đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh. Qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách phòng ngừa và hạn chế rủi ro đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng này.

 

Tác giả: Cao Thị Kiều Phượng; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua.Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ cận nghèotại chi nhánh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuyền; PGS. TS. Hạ Thị Thiều Giao (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động phi chính thức tại tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn