foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lương Trần Minh Thư; PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng BIDV Trà Vinh, trên cơ sở đó giúp ngân hàng cải tiến chất lượng dịch vụ này ngày càng đáp ứng sự hài lòng của khách hàng

 

Tác giả: Thạch Mỹ Trang; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.40959786/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng quản lý ngân sách nhà nước và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Hữu Tiến; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khách hàng cá nhân trả nợ vay tại Agribank Chi nhánh Huyện Châu Thành Tỉnh Trà Vinh để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại Chi nhánh NH này

 

Tác giả: Trần Thanh Tuyền; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Bùi Thị Thúy Loan; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh .

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn