foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thị Thanh Phương; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại, xác định tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro hoạt động để làm cơ sở lý luận cho các đề xuất ở chương 3. Phân tích thực trạng kiểm soát rủi ro hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro hoạt động tại Sacombank Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2018 để thấy được những kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong kiểm soát rủi ro. Đề xuất một số giải pháp kiểm soát rủi ro hoạt động tại Sacombank Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Văn Sơn; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / S464. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng của khách hàng doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa ra các các giải pháp và hàm ý chính sách tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhằm góp phần các ngân hàng xây dựng chính sách tín dụng phù hợp, nâng cao chất lượng tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Văn Phong; GS. TS. Võ Xuân Vinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.3/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại Agribank chi nhánh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại Agribank chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Hoài Thanh; TS. Lê Tấn Phước (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu là phân tích thực trạng nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Trà Vinh.

 

Tác giả: Phan Thị Cẩm Tú; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.46/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát chi NSNN có thực hiện cam kết chi. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi NSNN có thực hiện cam kết chi qua KBNN Trà Vinh. Đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN có thực hiện cam kết chi.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.