foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Nhật Linh; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các QTDND ở tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới

 

Tác giả: Hà Thị Phượng; GS. TS. Nguyễn Thanh Tuyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại Agribank Chi nhánh thành phố Trà Vinh. Xác định mặt đạt được, các tồn tại. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại Agribank Chi nhánh thành phố Trà Vinh.

 

Tác giả: Hà Thị Ngọc Yến; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; đánh giá các ưu nhược điểm và nguyên nhân; đề ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

 

Tác giả: Phạm Thị Bích Phượng; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng trả nợ của khách hàng, giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro do khách hàng chậm trả nợ.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Diệp Thúy; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phương thức TTKDTM đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.