foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Tuyền; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng tại Agribank Tỉnh Trà Vinh, từ đó, đề xuất hàm ý chính sách để nâng cao khả năng khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng tại Agribank Tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Thị Ngọc Duyên; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Huỳnh Văn Chiến Em; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ E202. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Thái Anh Tuấn; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng thanh toán qua Kho bạc và rủi ro ngân quỹ trong thanh toán điện tử tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh giai đoạn 2014-2018.Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân quỹ trong thanh toán điện tử tại KBNN Trà Vinh. Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro ngân quỹ trong thanh toán điện tử tại KBNN Trà Vinh.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Dương; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 102Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ D561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN của Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, từ đó, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý NSNN Thị xã Duyên Hải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Duyên Hải trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.