foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Khả Ái; PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ A103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nhận lương hưu qua TKNH của người hưởng. Từ đó đề xuất những gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng phương thức chi trả lương hưu qua TKNH nói riêng và chi trả lương hưu nói chung.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ M107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nội dung nghiên cứu xoay quanh thực trạng thu  dịch vụ phi tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh và những giải pháp để tăng nguồn thu từ DVPTD tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Thái Mỹ Anh; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các QTDND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các QTDND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Huỳnh Phan Kiều Ngân; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp nhận vốn vay của các QTDND tại Ngân hàng Hợp tác - CN Trà Vinh. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp nhận vốn vay của các QTDND tại Ngân hàng Hợp tác - CN Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Thị Mỹ Hằng; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.17/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.