foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Phi Yến; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng đối với khách hàng cá nhân. Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Thành Phố Bạc Liêu giai đoạn 2016-2021. Đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Thành phố Bạc Liêu thời gian tới.

 

Tác giả: Đoàn Nguyên Thúy Quỳnh; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ Qu609. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu và phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020. Nêu ra được những thành tựu và hạn chế trong phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng và phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Dương Bé Thảo; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố chất lượng dịch vụ kiều hối đến sự hài lòng của khách hàng. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ kiều hối tại Vietcombank Trà Vinh.

 

Tác giả: La Hoàng Ngân; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.31/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở tổng quan về cơ sở lý thuyết tín dụng, chất lượng tín dụng. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Agribank thị xã Giá Rai. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Agribank thị xã Giá Rai.

 

Tác giả: Dương Minh Hiếu; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.31 / H309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa lý luận cơ bản về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank Bạc Liêu từ 2016 đến 2020, ảnh hưởng của nó đến thanh khoản hiện tại của ngân hàng. Đề xuất giải pháp hoàn thiện việc quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank Bạc Liêu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn