foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thành Trung, PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1753/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Trung; PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng phi chính thức của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, để từ đó có những hàm ý chính sách nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của tín dụng phi chính thức đến nông hộ.

 

Tác giả: Ngô Văn Lân; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.48/ L121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kiểm soát chi (KSC) NS đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM) và đề xuất các giải pháp hoàn thiện KSC NSNN đối với hoạt động XD NTM bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Văn Hưởng; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.742/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn của nông hộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh) và đề xuất hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của nông hộ tại ngân hàng này trong thời gian tới.

 

Tác giả: Phạm Nguyễn Vân Vi; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ V300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay ngân hàng của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm giúp các DNNVV có thể tiếp cận được lượng vốn vay ngân hàng thuận lợi hơn.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.