foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đào Tiến Thỉnh; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến SHL của khách hàng về CLDV E-Mobile Banking tại Agribank Trà Vinh, qua đó, đề xuất hàm ý quản trị làm khách hàng hài lòng hơn về CLDV này trong thời gian tới.

 

Tác giả: Đoàn Minh Trúc; TS. Lê Tấn Phước (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ Tr506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Chi nhánh Tiền Giang, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng trong thời gian tới.

Tác giả: Võ Nhật Quang; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ Qu106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục sử dụng thẻ ghi nợ nội địa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó đề xuất hàm ý chính sách phát triển kinh doanh sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Hồng Thủy; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.31/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Giải pháp hoàn thiện huy động vốn tiền gửi dân cư tại Agribank Trà Vinh, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp gia tăng nguồn vốn này, giúp ngân hàng mở rộng hoạt động.

 

Tác giả: Bùi Nhật Quang; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ Qu106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nghèo vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số hàm ý chính sách nâng cao thu nhập cho hộ nghèo trong thời gian tới

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn