foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Minh; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ M312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng thu nhập ngoài lãi tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Trà Vinh và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Trà Vinh gia tăng thu nhập ngoài lãi trong thời gian tới.

 

Tác giả: Dương Nguyễn Mai Thảo; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ Th108. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking của KHCN tại Agribank chi nhánh huyện Cầu Kè, qua đó đề ra một số hàm ý chính sách nhằm gia tăng số lượng KHCN sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank chi nhánh huyện Cầu Kè.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Thuần; PGS. TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ Th502. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Số 1 Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng cá nhân tại Chi nhánh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Phạm Anh Tuyền; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ T527. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến KNTC tín dụng chính thức của nông hộ tại Agribank – Chi nhánh TP Vĩnh Long. Từ đó, đề xuất hàm ý chính sách nâng cao KNTC nguồn vốn chính thức của nông hộ tại NH trong tương lai.

 

Tác giả: Châu Thị Mỹ Tiên; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ T305. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương tại Trà Vinh. Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Trà Vinh thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn