foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Ngô Thanh Khoa; PGS. TS. Vương Quốc Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ Kh401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á- Chi nhánh Trà Vinh thời gian qua, từ đó phân tích xác định được sự phát triển dịch vụ NHBL là yếu tố cần thiết để đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ NHBL áp dụng cho Chi nhánh Trà vinh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lưu Thị Trang; GS. TS. NGND. Nguyễn Thanh Tuyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1752/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tập trung nghiên cứu, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của KHCN tại Vietcombank Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằmthu hút tiền gửi KHCN tại Vietcombank Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Mai Duy Phương; TS. Lê Tấn Phước (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.17/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long qua đó đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẽ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Dương Trung Nghĩa; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân (KHCN) có tài sản đảm bảo (TSĐB) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp để hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng này.

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc; TS. Lê Tấn Phước (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.24/ Ph506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi Cục thuế thành phố Bến Tre. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN tại thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.