foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Linh; PGS. TS. Võ Xuân Vinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT) – Chi nhánh huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang đưa ra được những chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng tín dụng.

 

Tác giả: Diệp Mỹ Tú; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.382/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất hàm ý hoàn thiện chính sách nhằm gia tăng lượng người tham gia BHYT trên địa bàn nghiên cứu.

 

Tác giả: Lâm Hoàng Phong; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh

Tác giả: Nguyễn Thiên Thanh; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1753/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở Tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp tăng khả năng trả nợ vay của doanh nghiệp tại các NHTM ở Tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Đặng Thị Minh Thy; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1752/ Th600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định gởi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm khuyến khích khách hàng cá nhân gởi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.