foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thanh Long, Dr. Suzanne Burdis (người hướng dẫn khoa học)

Griffith College Dublin. Năm: 20123.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

This study examines real situations of microfinance programs for the poor in Tra Vinh province, Vietnam. Besides, the study also analysed the impacts of microfinance operations in poverty reduction from 2010 to 2012 at Tra Vinh province. Namely, the study measured the effectiveness’s microfinance for the poor and weakness’s poverty reduction policies in Tra Vinh province. The study conducted to survey the poor’s measurements in access to microfinance sources. Therefore, the research presented recommendations about appropriate polices that can contribute practical solutions in poverty reduction through microfinance programs at Tra Vinh province, Vietnam.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Loan; TS. Bùi Hữu Phước (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2010

Mô tả: 77Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Búp; TS. Nguyễn Phú Son (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 83Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 368.32 B521. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ nhằm cung cấp thông tin cho các công ty bảo hiểm ở Trà Vinh về hành vi mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng để gia tăng doanh số bán của các công ty.

Để thực hiện được mục tiêu chung đã đề ra, đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thể sau:

1. Phân tích thực trạng tham gia bảo hiểm của người dân Trà Vinh tại công ty bảo hiểm Bảo Việt nhân thọ tỉnh Trà Vinh.

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

3. Đề xuất những giải pháp nhằm thu hút khách hàng cho công ty Bảo Việt nhân thọ tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Hồng Hà; PGS.TS Hoàng Đức (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2008

Mô tả: 77Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Vũ An; TS. Vương Quốc Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại Cần Thơ. Năm: 2013.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 A105. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt:

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng tham gia hụi và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ một cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi với tổng số hộ được khảo sát là 385. Nông hộ tham gia hụi chủ yếu là huy động vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Đối với một số hộ, việc tham gia hụi không phải là để huy động vốn mà là một hình thức tiết kiệm. Hình thức hụi mà nông hộ tham gia chủ yếu là hụi tháng. Đa số nông hộ được khảo sát cho rằng hụi có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của họ. Đề tài ứng dụng mô hình Probit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ, và sử dụng mô hình Tobit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền đóng mỗi kỳ của nông hộ khi tham gia hụi. Kết quả ước lượng cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ là thành viên tổ vay vốn/hùn vốn, sổ hộ nghèo, hộ khẩu thường trú và lợi ích. Khi nông hộ tham gia hụi thì các biến quan điểm về rủi ro, nghề nghiệp chính của hộ, thu nhập, số thành viên và xác suất tham gia hụi ảnh hưởng đến số tiền đóng mỗi kỳ của nông hộ.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.