foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Trung Nghĩa; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân (KHCN) có tài sản đảm bảo (TSĐB) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp để hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng này.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.