Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ M107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nội dung nghiên cứu xoay quanh thực trạng thu  dịch vụ phi tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh và những giải pháp để tăng nguồn thu từ DVPTD tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh.