foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Hải Đăng; TS. Vũ Thị Thúy Nga (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Đ116. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả sử dụng vốn vay của các nông hộ vay vốn tại Agribank Châu Thành, Trà Vinh. Đề xuất các hàm ý chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.