foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Ngọc Trinh; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.31/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác huy động vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn tại Agribank thị xã Duyên Hải trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao huy động vốn tại Agribank thị xã Duyên Hải trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn