foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Bé Thảo; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố chất lượng dịch vụ kiều hối đến sự hài lòng của khách hàng. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ kiều hối tại Vietcombank Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn