foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Minh Hiếu; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.31 / H309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa lý luận cơ bản về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank Bạc Liêu từ 2016 đến 2020, ảnh hưởng của nó đến thanh khoản hiện tại của ngân hàng. Đề xuất giải pháp hoàn thiện việc quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank Bạc Liêu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn