foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Minh Cường; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của 8 phòng giao dịch thuộc BIDV– Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn năm 2016- 2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các Phòng giao dịch trực thuộc. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của 8 phòng giao dịch thuộc tại BIDV- Chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn