foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: La Hoàng Ngân; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.31/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở tổng quan về cơ sở lý thuyết tín dụng, chất lượng tín dụng. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Agribank thị xã Giá Rai. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Agribank thị xã Giá Rai.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn