foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Phi Yến; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng đối với khách hàng cá nhân. Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Thành Phố Bạc Liêu giai đoạn 2016-2021. Đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Thành phố Bạc Liêu thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn