foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Phiêu

Nhà xuất bản: Thanh Niên. Năm XB: 2006. Mô tả: 126Tr, kích thước: 19cm.

Nội dung:

Ưu điểm của sinh hoạt nhóm chính là sự rèn luyện tốt khả năng phát biểu trước đám đông, rèn luyện cho tuổi trẻ biết sống trong tập thể, biết phát biểu chính kiến của mình và biết nghe người khác. Đó là tiền đề để phát triển những cá nhân xuất sắc, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn