foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Trần Thị Cẩm.

Nhà xuất bản: Phụ nữ. Năm XB: 2005.

Mô tả: 239Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Phần 1: Giáo dục trẻ trong gia đình. Phần 2: Mấy vấn đề tâm lý của trẻ em. Phụ lục: Tình thương của mẹ cha và các yêu cầu giáo dục.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần.

Nhà xuất bản: Đồng Tháp. Năm XB: 1995.

Mô tả: 179Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Chương 1: Lòng tự ái. Chương 2: Chữ "Lễ" của Á Đông. Chương 3: Có tài mà cậy chi tài. Chương 4: Ân và oán. Chương 5: Đạo cương nhu. Chương 6: Biết sống.

Phụ lục: Tâm sự của Khuất Nguyên.

Register to read more ...

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Stuart - Wilde.

Nhà xuất bản: Tôn giáo. Năm XB: 2006.

Mô tả: 269Tr. Kích thước: 12x20cm.

Nội dung:

Phần I. 33 bước giáo huấn cổ xưa. Phần II. Khái niệm về bản ngã vô biên. Phần III. 33 bước phục hồi nội lực của bạn.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Kim Woo Choong.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2003.

Mô tả: 210Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Phần mở đầu: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Phần 2: Bài học từ thế giới loài nhện. Phần 3: Ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Thu giang Nguyễn Duy Cần.

Nhà xuất bản: Trẻ. Năm XB: 2015.

Mô tả: 179Tr. Kích thước: 13x19cm. Số định danh: 153.42 C121

Nội dung:

Chương 1: Thuật quan sát. Chương 2: Thuật tập trung tinh thần. Chương 3: Thuật tưởng tượng. Chương 4: Thuật tổ chức tư tưởng. Chương 5: Thuật nhớ lâu.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn