foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Uông Trung Cầu, Dương Danh Dy (người dịch).

Nhà Xuất bản: Văn hóa Thông tin; Năm XB: 2007.

Số trang: 342Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Đây là một trong những cuốn sách hay dành cho những người may mắn được làm ở những bộ phận vĩ mô (chính sách, chiến lược) nhưng lại chưa kinh qua chi tiết, thực tế và một số người mắc bệnh ảo tưởng về khả năng của mình nhưng chưa làm được gì nhiều. Thực chất, cuốn sách vẫn là sự kết hợp của cả chi tiết và chiến lược; chi tiết ở đây là cụ thể hóa chiến lược chứ không sa đà vào tiểu tiết, vun vặt, cái chi tiết hầu hết là cái khác biệt và cách để làm tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm nhằm đánh bại đối thủ là trọng tâm của cuốn sách.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lesley Partridge.

Nhà Xuất bản: Trẻ; Năm XB: 2006.

Số trang: 107Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Uỷ thác công việc cho phép bạn chia sẻ một số công việc và trách nhiệm của bạn với các thành viên trong nhóm. Đây là một kỹ năng quản lý quan trọng giúp cho ban tổ chức, điều hành và phát triển nhóm của bạn. Cuốn sách này giúp bạn tìm hiểu uỷ thác công việc là gì, tầm quan trọng của nó, và các yếu tố liên quan đến quy trình uỷ thác công việc. Sau khi hoàn thành cuốn sách này, bạn có khả năng tốt hơn để: Xác định tầm quan trọng của uỷ thác công việc.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Camilo Cruz, Nguyễn Hoàng Yến Phương (người dịch).

Nhà Xuất bản: Trẻ; Năm XB: 2013.

Số trang: 80Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Giới thiệu: Cuốn sách này cho ta một cái nhìn rõ ràng về những gì có thể thực hiện được khi quyết định vất bỏ những lý do và những tín điều khiến cuộc sống trở nên gò bó hơn. Nó cung cấp cho ta một kế hoạch từng bước để sống một cuộc đời với mọi giấc mơ đều có thể dễ dàng được thực hiện. ...)

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Ths. Nguyễn Ngọc Lâm (biên soạn)

NXB: Trường Đại học Mở TP. HCM; Năm XB: .

Số trang: 175Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Môn học cung cấp cho bạn những khái niệm cơ bản về lý thuyết truyền thông và giao tiếp, vai trò và ý nghĩa của truyền thông và giao tiếp trong đời sống xã hội nói chung, và trong công tác xã hội cũng như phát triển cộng đồng nói riêng. Môn học cũng đề cập đến các kỹ năng và sự vận dụng truyền thông giao tiếp trong thực hành công tác xã hội cá nhân, nhóm và phát triển cộng đồng.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Tạ Minh.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2007.

Mô tả: 178Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Số định danh: 301. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn