foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Dr. Rick Brinkman, Dr. Rick Kirschner.

Người dịch: Trần Thị Anh Oanh.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM. Năm xuất bản: 2008

Mô tả: 72Tr, kích thước: 15x23cm.

Tài liệu sưu tầm

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Bùi Đăng Thiên.

Nhà xuất bản: Dân Trí. Năm XB: 2011

Mô tả: 135Tr, kích thước: 13x20cm

Số định danh: 370.11 Th305. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Peggy Klaus;

Nhà xuất bản: Trẻ; Năm XB: 2012

Mô tả: 276Tr, kích thước: 13x20 cm

Số định danh: 650.1 S550T. Vị trí: Kho sách 3, phòng đọc.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà.

Nhà xuất bản: Dân trí. Năm XB: 2012

Mô tả: 100Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm

Số định danh: 158 B308C . Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lục Thị Ngạ.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2008

Mô tả: 100Tr, kích thước: 14,3x20,3 cm

Số định danh: 371.2 Ng100 . Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn