foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Lê Văn Xem.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm XB: 2010.

Mô tả: 367Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Phần I: Những vấn đề chung của tâm lý học thể dục, thể thao. Chương II: Đặc điểm tâm lý của hoạt động thể dục thể chất và cơ sở tâm lý học của quá trình giảng dạy kỹ thuật vận động và giáo dục thể chất học sinh. Phần III: Đặc điểm tâm lý của hoạt động thể thao và cơ sở tâm lý học của công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên thể thao.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn