foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Lương Văn Úc.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm xuất bản: 2011.

Mô tả: 391Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về tâm lý học lao động. Chương 2: Cơ sở tâm lý của tổ chức quá trình lao động. Chương 3: Tâm lý học an toàn lao động. Chương 4: Sự thích nghi của con người với kỹ thuật và công việc. Chương 5: Sự thích ứng của kỹ thuật và công việc với con người. Chương 6: Giao tiếp nhân sự. Chương 7: Nghệ thuật đàm phán nhân sự. Chương 8: Cơ sở tâm lý của quản trị nhóm. Chương 9: Đặc điểm tâm lý của lao động quản lý. Chương 10: Kích thích tâm lý người lao động.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn