foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Vũ Trọng Lâm, PGS. TS. Lê Thanh Bình.

NXB: Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm: 2015.

Mô tả: 188Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 327.597/ L120. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về văn hóa đối ngoại. Chương 2: Hoạt động văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn