foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Mộc Lan.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2011.

Mô tả: 334Tr. Kích thước:16x24cm. Số định danh: 150/ L105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Nghiên cứu khoa học và nghiên cứu tâm lý học. Chương 2. Tiến trình nghiên cứu tâm lý học. Chương 3. Gỉa thuyết khoa học và cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. Chương 4. Phương pháp chọn mẩu. Chương 5. Phương pháp quan sát. Chương 6. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi.Chương 7. Phương pháp phỏng vấn. Chương 8. Phương pháp nghiên cứu trường hợp. Chương 9. Phương pháp thực nghiệm. Chương 10. Phương pháp trắc nghiệm tâm lý. Chương 11. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Chương 12. Đo lường trong nghiên cứu tâm lý học. Chương 13. Phương pháp xử lý, phân tích thống kê thông tin nghiên cứu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn