foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Hiến, TS. Lê Thu Hòa (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2014. Mô tả: 106Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.711/ H305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Cung cấp một số kiến thức cơ bản dành cho sinh viên y khoa về kĩ năng giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh, kĩ năng cung cấp thông tin và thông báo tin xấu, kĩ năng giao tiếp với một số đối tượng đặc biệt, kĩ năng giao tiếp với cộng đồng, với đồng nghiệp

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn