foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Hiến, TS. Lê Thu Hòa.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2017. Mô tả: 119Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.711/ H305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày những kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh, kỹ năng giao tiếp với trẻ dưới 18 tuổi, kỹ năng giao tiếp với người hạn chế năng lực giao tiếp, kỹ năng cung cấp thông tin và thông báo tin xấu, kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, kỹ năng giao tiếp trong nhóm chăm sóc sức khỏe, kỹ năng giao tiếp với thầy cô.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn