foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Ths. Đinh Văn Đáng.

Nhà xuất bản Lao động Xã hội; Năm XB: 2006. Mô tả: 382Tr.

Mục lục:

Chương 1. Khái quát về hoạt động giao tiếp. Chương 2. Ấn tượng ban đầu và yếu tố ảnh hưởng. Chương 3. Một số nghi thức giao tiếp tiêu biểu. Chương 4. Một số kỹ năng giao tiếp tiêu biểu. Chương 5. Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức. Chương 6. Kỹ năng giao tiếp với khách hàng . Chương 7. Hoạt động tiếp xúc và chiêu đãi

Phụ lục: Tập quán giao tiếp theo tôn giáo; Tập quán giao tiếp theo châu lục, quốc tịch; Cuộc sống và nghệ thuật ứng xử; Đoán biết tính cách qua ngôn ngữ biểu cảm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn