foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nghiêm Xuân Đức, Dương Thị Mỹ Nhân, ...

Nhà XB: Y Học. Năm XB: 2006.

Mô tả: 158Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 363.9 D121S. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Tóm tắt:

Đại cương về dân số học và vấn đề phát triển dân số ở Việt Nam; Tổng quan về sức khỏe sinh sản; Các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản; Tư vấn về kế hoạch hóa gia đình,..

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn