foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Oratti.

Nhà Xuất bản: Thể dục Thể thao. Năm XB: 2004. Số trang: 355Tr.

Mục lục:

I. Aikido là gì? II. Các kỹ thuật hóa giải căn bản: A.Các thế bất động hóa. B. Các thế ném (quật ngã)

 

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Trần Tuấn Hiếu.

Nhà Xuất bản: Thể dục Thể thao; Năm XB: 2006. Số trang: 125Tr

Tài liệu sưu tầm

Nội dung:

Chương 1: Karate và đôi điều cần biết. Chương 2: Hệ thống tấn pháp. Chương 3: Hệ thống đòn tay. Chương 4: Hệ thống đòn chân. Chương 5: Quyền pháp Karate. Chương 6: Thi đấu và tự vệ.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Tạp chí Người chơi cờ.

Nhà Xuất bản: Tạp chí Người chơi cờ; Năm XB:

Số trang: 67Tr. Tài liệu sưu tầm

Nội dung:

Chương IV: Các chiến thuật cơ bản. Chương V: Tàn cục căn bản. Chương VI: Phán đoán tình thế cục cờ. Một số đòn phối hợp thực tiễn trong cờ tàn

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Tạp chí Người chơi cờ.

Nhà Xuất bản: Tạp chí Người chơi cờ; Năm XB:

Số trang: 78Tr. Tài liệu sưu tầm

Nội dung:

Những khái niệm ban đầu về cờ tướng. Biên bản thi đấu. Cách sử dụng đồng hồ đánh cờ. Chương I: Những điều cần biết về khai cuộc. Chương II: Giới thiệu những khai cuộc căn bản . Chương III: Cách bắt quân cơ bản. Trích luật cờ tướng.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Quang Hưng.

Nhà Xuất bản: Thể dục Thể thao; Năm XB: 2004.

Số trang: 172Tr. Tài liệu sưu tầm

Nội dung:

Bài tập chuyên môn để giảng dạy và huấn luyện vận động viên chạy, chạy rào, nhảy xa, nhảy cao, nhảy ba bước, đẩy tạ, phóng lao, ném đĩa.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn