foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Trần Đồng Quang Hoà (biên soạn).

Nhà xuất bản: Đà Nẵmg. Năm XB: 2008.

Mô tả: 123Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Chương 1: Đối phó khi bị tấn công bất ngờ. Chương 2: Chống đối phương không có vũ khí. Chương 3: Đối phó khi bị nắm giữ. Chương 4: Đối phó khi bị xiết cổ và ôm chặt. Chương 5: Tự vệ chống đối phương có vũ khí. Chương 6: Chống lại nhiều đối phương. Chương 7: Đối phó trong tư thế bất lợi. 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn