foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Văn Tuyên.

Nhà xuất bản: Đà Nẵng. Năm XB: 2000.

Mô tả: 159Tr, kích thước: 13 x 19cm.

Mục lục:

Các thế cơ bản và các bài quyền sơ đẳng

Phần 1: Thân pháp. Phần 2: Bộ pháp. Phần 3: Thủ pháp. Phần 4: Cước pháp. Phần 5: Phân thế. Phần 6: Quyền pháp.

Các bài quyền và chiến đấu trung đẵng

Phần 1: Các vấn đề chung. Phần 2: Đối luyện. Phần 3: Quyền. Phần 4: Binh khí. Phần 5: Tự vệ nữ.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn