foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hữu Đạt.

Nhà Xuất bản: Giáo dục; Năm XB: 1996. Số trang: 272Tr. .

Mục lục:

Phần 1: Đặc điểm về loại hình ngôn ngữ và phong cách thơ ca Việt Nam. Phần 2: Hai phương thức cơ bản của ngôn ngữ thơ. Phần 3: Tổ chức ngôn ngữ và cấu trúc hình tượng thơ. Phần 4: Một số tính chất và đặc điểm quan trọng của ngôn ngữ thơ. Phần 5: Chơi chữ, một đặc điểm độc đáo của ngôn ngữ thơ Việt Nam. Phần 6: Vài nhận xét về sự phát triển của ngôn ngữ thơ Việt Nam hiện đại.

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Tạ Văn Thông, Nguyễn Hữu Hoành, Phan Lương Hùng, ...

Nhà Xuất bản: Lao Động; Năm XB: 2007.Số trang: 67Tr.
 

Nội dung:

Gốc tích Trạng Lợn. Trạng dở hay Trạng Nguyên. Thiên tích thong mang. Trời có hai người, đất một người. Mua lợn. Bắt trộm. Thâm tinh huyền lý. Dốt chữ... thành thần. Làm thơ. Xứng tài đối đáp. Trạng gặp người tiên. Xem bói. Quýt làm cam chịu. Bốn anh em nối khố. Cứu vua. Chân Trạng Nguyên. Ân oán khôn lường. Chống giặc ngoài. Đấu trí với sứ Tàu. Cầu đầu sứ bộ sang Tàu. Đoạn kết.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hà Minh Đức, Trần Khánh Thành.

Nhà Xuất bản: Giáo Dục; Năm XB: 2007.Số trang: 472Tr.
 

Nội dung:

Phần 1: Nhà Văn Nguyễn Đình Thi. Phần 2: Truyện, tiểu thuyết của Nguyễn Đình Thi. Phần 3: Thơ Nguyễn Đình Thi. Phần 4: Lý luận phê bình và kịch Nguyễn Đình Thi. Phần 5: Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Đình Thi.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Tiền Văn Triệu (Sưu tầm)

Nhà xuất bản: Phương Đông. Năm XB: 2011.

Mô tả: 143Tr, kích thước: 13x19cm

Số định danh: 398.20959799 T302. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Tóm tắt: Thần thoại về nguồn gốc của vũ trụ và muôn loài; Truyền thuyết Num về Bòm Pong (Bánh ống); Sự tích lễ Si s'la Đoóc kanh -seeng (lễ ăn hỏi); Sự tích bánh Nôm chô; Sự tích con thỏ và mặt trăng;..

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Trọng Báu - Thạch Xuân Mai (sưu tầm và biên soạn).

Nhà xuất bản:Giáo Dục Việt Nam. Năm XB: 2009.

Mô tả: 123Tr, kích thước: 17x27cm

Số định danh: 398.209597 Tr527. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn