foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Minh Tuân, Trần Thu Hường, Hoàng Phương Mai (Giới thiệu, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải).

 

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 392Tr.

 

Nội dung:

1/ Lưu Đài - Hán Xuân (phiên âm). 2/ Truyện Lưu Đài - Hán Xuân. 3/ Phần nguyên bản chữ Nôm Tày.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Quyết, Triều Ân (Phiên âm, dịch nghĩa, chú thích).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 382Tr.

 

Nội dung:

Lý Thế Khanh

Phần I: Người chinh phụ trong truyện Lý Thế Khanh. Phần II: Lý Thế Khanh (nguyên bản, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích.

Nhân Lăng

Phần I: Nhân Lăng, những tấm lòng vàng. Phần II: Nhân Lăng (nguyên bản, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích).

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Hoàng Triều Ân, Hoàng Quyết (Giới thiệu, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 397Tr.

 

Nội dung:

Nho Hương

Phần I: Nho Hương, người anh hùng áo vải trong trí tưởng tượng của nhân dân. Phần II: Nguyên bản chữ Nôm Tày, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích.

Chiêu Đức

Phần I: Cái chí lớn, mối tình đẹp trong truyện Chiêu Đức. Phần II: Nguyên bản chữ Nôm Tày, phiên âm, dịch nghĩa. Phần III: Chú thích phần phiên âm. Phần IV: Chú thích phần dịch nghĩa.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Hoàng Triều Ân, Hoàng Phương Mai, Trần Thu Hường (Giới thiệu, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 396Tr.

 

Nội dung:

Bioóc lả

Phần I: Bioóc lả, câu chuyện tình bi thảm của người con gái xưa. Phần II: Nguyên bản tiếng Tày, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích.

Pác Dảo

Phần I: Giới thiệu văn bản. Phần II: Phiên âm từ nguyên bản tiếng Tày. Phần III: Dịch nghĩa. Phần IV: Dịch văn vần. Phần V: Nguyên bản chữ Nôm Tày.

 Toọng Tương

Phần I: Tìm hiểu đôi nét truyện thơ Nôm Tày Nùng Toọng Tương. Phần II: Phiên âm tiếng Tày. Phần III: Dịch nghĩa. Phần IV: Dịch văn vần. Phần V: Nguyên bản chữ Nôm Tày.

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Triều Ân (Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa, giới thiệu).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 344Tr.

 

Nội dung:

1/ Mo lên trời (Pụt Nùng) - Di sản văn hóa quý và hiếm của dân tộc Nùng. 2/ Phiên âm từ nguyên bản Nôm Nùng. 3/ Dịch từ nguyên bản Nôm Nùng. 4/ Nguyên bản chữ Nôm dân tộc Nùng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn