foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lê Văn Siêu.

Nhà xuất bản Văn học. Năm XB: 2006. Mô tả: 599Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Nguồn gốc văn học Việt Nam.

Phần I: Văn chương truyền khẩu.

Chương 1: Cao dao, tục ngữ. Chương 2: Chuyện cổ tích. Chương 3: Câu đố. Chương 4: Những câu nói lái, những tiếng đệm và những câu hát của con trẻ. 

Phần II: Ảnh hưởng cuộc hôn phối giữa người Việt (Giao Chỉ) với người Việt (Dương Tử).

Chương 1: Chữ viết. Chương 2: Tinh thần tiếng Việt.

Văn học Việt Nam thời Bắc thuộc.

Chương 1: Phong trào phục hồi cổ học đời tiền Hán. Chương 2: Văn trào thời tiền Hán. Chương 3: Văn trào thời hậu Hán. Chương 4: Văn học từ sau Tam Quốc tới đời Tùy. Chương 5: Văn học đời Đường và đời Ngũ Quý.

Kết quả thời Bắc thuộc.

Văn học thời Lý.

Phần 1: Giao thời Ngô, Đinh, Lê. Phần 2: Văn học thời Lý.

Triều Nguyễn - Văn học sử thời kháng Pháp.

Phần 1: Thời kỳ xâm lăng (Từ 1/9/1858 đến cuối 1885).Phần 2: Thời kỳ bình định (Từ 1885 đến cuối năm 1908). Phần 3: Thời kỳ khai thác (1908 - 1939).

Phụ lục:

I. Chữ Hán và tiếng Hán Việt. II. Những danh tác nổi tiếng thời Trần - Lê - Nguyễn. III. Đối chiếu niên đại lịch sử và văn học sử Việt Nam, Trung Hoa, Ấn, Nhật, Pháp đến năm 1945.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn