foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Hoàng Triều Ân, Hoàng Phương Mai, Trần Thu Hường (Giới thiệu, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 396Tr.

 

Nội dung:

Bioóc lả

Phần I: Bioóc lả, câu chuyện tình bi thảm của người con gái xưa. Phần II: Nguyên bản tiếng Tày, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích.

Pác Dảo

Phần I: Giới thiệu văn bản. Phần II: Phiên âm từ nguyên bản tiếng Tày. Phần III: Dịch nghĩa. Phần IV: Dịch văn vần. Phần V: Nguyên bản chữ Nôm Tày.

 Toọng Tương

Phần I: Tìm hiểu đôi nét truyện thơ Nôm Tày Nùng Toọng Tương. Phần II: Phiên âm tiếng Tày. Phần III: Dịch nghĩa. Phần IV: Dịch văn vần. Phần V: Nguyên bản chữ Nôm Tày.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn