foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Hoàng Triều Ân, Hoàng Quyết (Giới thiệu, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 397Tr.

 

Nội dung:

Nho Hương

Phần I: Nho Hương, người anh hùng áo vải trong trí tưởng tượng của nhân dân. Phần II: Nguyên bản chữ Nôm Tày, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích.

Chiêu Đức

Phần I: Cái chí lớn, mối tình đẹp trong truyện Chiêu Đức. Phần II: Nguyên bản chữ Nôm Tày, phiên âm, dịch nghĩa. Phần III: Chú thích phần phiên âm. Phần IV: Chú thích phần dịch nghĩa.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn