foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho phép bạn đọc sử dụng miễn phí 3 năm hai nhóm tài liệu sau:

1. E-library (http://elibrary.imf.org): bao gồm các nguồn dữ liệu về khủng hoảng tài chính, kinh tế vĩ mô, phát triển, thương mại, xóa đói giảm nghèo, toàn cầu hóa…. Xem hướng dẫn sử dụng IMF eLIBRARY

2. IMF Data (http://elibrary-data.imf.org): bao gồm các nguồn dữ liệu báo cáo về tài chính, dự trữ quốc tế, tài khoản quốc gia, giá cả…. của nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem hướng dẫn sử dụng IMF eLIBRARY Data

* Truy cập tại khu I trường Đại học Trà Vinh: không cần đăng ký tài khoản.

* Truy cập bên ngoài trường: Tên đăng nhập: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mật khẩu: Dhtv@2006

Mỗi tuần một quyển sách


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn